Artikel 1. Toepasselijkheid


 

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op de website van The Breathwork Coach aantreft.


 

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door The Breathwork Coach schriftelijk worden vastgelegd.


 

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van The Breathwork coach.


 

1.4 The Breathwork Coach is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

 


2.1 Een overeenkomst met The Breathwork Coach komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch of per mail is besteld.


 

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@thebreathworkcoach.com 


 

2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geannuleerd tenzij anders vermeld. Hiervoor worden dan wel orderkosten (verzendkosten bij boeken en aanbetaling bij weekenden/retraites) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan koper.


 

2.4 Na bestelling wordt binnen 3 dagen een bevestigingsmail verstuurd waarin eveneens de annuleringsvoorwaarden voor deelname aan avonden, dagen en retreats worden aangegeven (zie ook artikel 6). 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen


 

3.1 Alle prijzen op The Breathwork Coach zijn in euros en inclusief BTW.

 

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.


 

3.3 Producten blijven eigendom van The Breathwork Coach tot ontvangst van betaling van datzelfde product. 

Artikel 4. Betaling


 

4.1 Bij bestellingen via The Breathwork Coach kan op de volgende wijze worden betaald: ideal en paypal/creditcard 

Artikel 5. Levering en leveringstijd


 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. The Breathwork Coach streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
 

Artikel 6. Retourneren, annulerings en betalingsbeleid

 


6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )

 


6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.


 

6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.


6.4 Annulerings- betalingsbeleid:
De aanbetaling is niet restitueerbaar. Pas na volledige betaling is je plek gereserveerd. De aanbetaling zit in het totale inschrijfbedrag dat je gelijk voldoet bij aanschaf van een product/retraite.


Bij annulering korter dan 3 maanden voor start van de workshop/training wordt 65% van het totaalbedrag gerestitueerd minus de aanbetaling. Bij annulering korter dan 8 weken voor start wordt 35% gerestitueerd minus de aanbetaling. Bij annulering korter dan 2 weken voor start van de workshop/training wordt niets gerestitueerd.


Bij annulering kan de deelnemer na afstemming met The Breathwork Coach iemand anders in de plaats laten komen mits die voldoet aan de toelatingseisen voor deelname. 
Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid


 

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.


 

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


 

7.3 The Breathwork Coach is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van The Breathwork Coach


 

7.4 Als The Breathwork Coach om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

 


7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Artikel 8 Communicatie met The Breathwork Coach

In geval van vragen van administratieve aard kun je en email sturen naar info@thebreathworkcoach.com Zodra we jouw vraag hebben ontvangen streven we ernaar je binnen drie werkdagen een antwoord te geven. Mocht er meer tijd voor nodig zijn om je een passend antwoord te geven, dan berichten we daar tijdig over. We streven ernaar om je vraag binnen twee weken afgehandeld te hebben.