Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen.

 

Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een email sturen naar info@thebreathworkcoach.com

of een brief naar The Breathwork Coach, Mezenlaan 59, 2566 ZD in Den Haag.

Zodra we je klacht hebben ontvangen krijg je binnen een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen 4 weken is opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan bericht. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

Als je het niet eens bent met onze beslissing dan kun je dat schriftelijk laten weten. Je bezwaar zal dan door mediator Erica Rijnsburger worden beoordeeld. Deze zal binnen 6 weken reageren en de uitspraak zal bindend zijn voor alle partijen. Zie: https://www.elenchis.nl 

 

Alle klachten die bij ons binnenkomen zullen worden geregistreerd en gedurende twee jaar worden bewaard.